Waterniveau laag in Rolsberg

Waterniveau laag in Rolsberg


Post uit Zweden van Njudung Energi Vetlanda AB. Ze schrijven, dat het vorig jaar (2016) een erg droog jaar is geweest. Er is weinig regen gevallen en ook de gesmolten sneeuw van afgelopen winter heeft het grondwater te weinig aangevuld. Daardoor is het waterniveau in de meren lager, alsmede het grondwaterniveau. En dat heeft consequenties voor de eigen waterbronnen bij de, landelijk gelegen, huizen. Er zal nog veel regen of andere neerslag moeten komen voordat het grondwater weer op het oude niveau zit. Ze schrijven verder, dat het laten vullen van de bron door de brandweer geen echte optie is, omdat het water uit de bron zich weer vermengt met het grondwater en dus een zinloze actie is. Daarbij komt, dat de brandweer kosten in rekening brengt. Een betere oplossing is om drinkwater gescheiden te houden van het overige water voor de tuin, het toilet, de douche en het wassen van een auto. Men wijst ons er op, dat de eigenaar van het onroerend goed zelf verantwoordelijk is voor z’n eigen drinkwatervoorziening en zodoende zelf tijdig acties moet ondernemen. Bijvoorbeeld: het verdiepen van de bestaande bron, het laten boren van een nieuwe bron die dieper is, afspraken maken met de buren over het delen van hun bron als die een diepere bron hebben, een grote bovengrondse watertank kopen en (laten) vullen met drinkwater of een aansluiting nemen op het waterleidingnet (mits dat ter plekke aanwezig en mogelijk is). De brief eindigt met de mededeling, dat door de klimaatverandering het in de toekomst vaker voor kan komen. Dat we droge zomers krijgen en het zodoende verstandig is om je daarop voor te bereiden met je watervoorziening. Dit jaar maar eens even aanzien hoe het bij ons gaat in Rolsberg, Hällaryd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


CAPTCHA Image
Reload Image
Översätta