Oud papier geld

Oud papier geld

1 300      2,5 300
Onlangs kwam ik nog een oud briefje van tien gulden tegen. Dát was een tijd geleden, dat die gebruikt werden. Even zoeken en toen kwam ik onderstaande informatie tegen: “De benaming gulden komt van gulden florijn (gouden florijn) genoemd naar de Florentijnse munt fiorino d’oro. Daarmee is ook de herkomst verklaard van het sindsdien gebruikte valutateken ƒ of de letter f of de letters fl voor de gulden. In 1378 kwam de Hollandse gulden van graaf Willem V in omloop. Daarna voerden verschillende vorsten en heersende edellieden hun eigen gulden in. Een gulden was sinds 1816 verdeeld in 100 cent. Tot die tijd (vanaf 1521) was een gulden onderverdeeld in 20 stuivers van 8 duiten. Van 1818 (koning Willem I) tot 2002 (de invoering van de euro) zijn voor elke Nederlandse vorst of vorstin guldens geslagen, met een portret omcirkeld door de tekst ‘Koning(in) der Nederlanden’. Ook werd in 1818 het kantschrift God zij met ons ingevoerd. Vanaf 1 januari 2002 was de gulden geen wettig betaalmiddel meer en werd vervangen door de euro. Het muntgeld kon na de invoering van de euro tot 1 januari 2007 bij de banken worden ingewisseld tegen de omwisselkoers van 2,20371 gulden per euro. Sinds de gulden zijn intrinsieke waarde had verloren is de enige waarde die nog rest die van de metaalwaarde en de waarde die verzamelaars eraan toekennen. Het meeste papiergeld, dus de bankbiljetten in guldens, kan nog tot 2032 ingewisseld worden bij De Nederlandsche Bank.” (Her-) Ken je het nog?
10 25 300 100 300

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


CAPTCHA Image
Reload Image
Översätta