Geen widgets gevonden in de zijbalk

Heiko’s opleiding

Basis:
* HTS – Economische Bedrijfskunde
– opleiding aan de Hogere Technische School te Groningen (diploma 1985)
* HTS – Algemene Bouwkunde
– opleiding aan de Hogere Technische School te Groningen (diploma 1984)
* HAVO – 5
– opleiding aan Dr. Aletta Jacobsscholengemeenschap Hoogezand (diploma 1978)

Management:
* Cursus Strategic Business Development
– opleiding via Academie voor Management, Rijksuniversiteit te Groningen
– examenstuk: woon-zorg project en betaalbaar pensioen (2010)
* Cursus Voorbereidend Hoger Management via ISW (1993)
– Beleidsaspecten, Management en Organisatie
* Cursus Functioneringsgesprekken
* Cursus Beoordelingsgesprekken
* Cursus Verzuimbegeleiding

Diversen:
* Permanente Educatie, ter behoud Assurantie-B en Assurantie-A diploma
* 2007 diploma Makelaar-taxateur onroerende zaken
– opleiding via SVMNIVO
* 1999 diploma Assurantiebemiddeling A
– opleiding via Nibe-SVV
* 1999 diploma Woningfinanciering 1
– opleiding via Nibe-SVV
* 1994 diploma Assurantiebemiddeling B
* 1988-1991 diverse automatiseringscursussen van Unisys te Amsterdam